Neden ürünümü belgelendirmeliyim?

Alışveriş hayatımızın vazgeçilmezdir…

Her sabah bir ekmek bir gazete ile başlayan alışveriş maratonu, ihtiyaçlarımızın karşılanması amacı ile hayatımızın her alanında devam ediyor. Bazen bir oyuncak, bazen bir motor kaskı, bazen de bir kozmetik ürünü veya işimizin gerektirdiği hammadde veya ara maddeler…

İhtiyaç ya da alışveriş kalemi hangisi olursa olsun satın alınan ürünün güvenli olması gerekir ve ürün güvenliği sağlanmış ürün seçimi tüketici olarak hepimizin ortak hedefi olmalıdır…

Üretici firmalar, satışa sundukları her ürünün tüketicinin can ve mal güvenliğini koruyucu olmasına, doğal yaşama zarar vermemesine kısacası çevre ve tüketici için güvenli olmasından sorumludurlar. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz “Ürün Güvenliği” sisteminin temelinde üreticinin bu sorumluluk bilinci yer alıyor. Güvenli ürün, tüketicileri için risk oluşturmayacak ya da kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan güvenliği sağlanmış ürünlere denmektedir.

Ürün Güvenliği, sağlanmış ürünleri seçmek biz tüketicilerin arzuladıkları ve sorumluluğudur. Ancak ürün güvenliği bütün olarak hem üretici hem de dağıtıcı için bir takım sorumluluklar ve yaptırımlar getirir.

 

Peki, nedir bu sorumluluklar?

  • Üreticiler, satışa sundukları, sunacakları ürünlerin teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olmasına dikkat etmek zorundadır.
  • Eğer firma, ürünlerini satışa sunduğu ülkeden başka bir ülkede üretiyor ya da ürettiriyorsa o zaman ürünlerin güvenliğinin denetimi o ülkede dağıtımı gerçekleştirecek yetkili temsilci veya ithalatçı ya da ürünün güvenliğini etkileyecek işlemde bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler ürünün güvenliğinden sorumludur.
  • Dağıtıcılar da tıpkı üreticiler gibi satışa sunacakları ürünün güvenli olmasından sorumludur.
  • Dağıtıcıların bir diğer sorumluluk noktası da tedarik ettiği ürünü üreten firmanın kimliğini bildirmektir. Aksi halde dağıtıcı ürünün, üreticisi kabul edilir ve üretici firma sorumluluklarını da üstlenmiş olur.

Üretici firma, üretimini gerçekleştirdiği ürünün, ürün güvenliği koşullarına uygunluğunu birtakım işaret ve belgelerle göstermektedir. Bu belgeler, satışa sunulacak bir ürünün, ilgili yönetmeliklerde geçen tüm koşulları karşıladığını ve üreticinin söz konusu yönetmeliklerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğinin göstergesidir. Bu da belgesi olan ürünlerin, amacına uygun kullanıldığında insanlara, hayvanlara, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyecek güvenlikte olduğunu göstermektedir.

Ürün güvenliği konusunda en hassas görev ve sorumluluk ise yine tüketicilerin yani bizlerin. Alışverişler esnasında seçtiğimiz ürünlerin ürün güvenliği kapsamında olup olmadığını denetleyerek satın almanın yanı sıra, ürün güvenliği olmayan ürünlerin tespit edilmesi ve bildirimleri de yine bizlere yani tüketicilere düşmektedir.

 

 

e-qrkod nedir?

Kârınız ve marka imajınız düzeltilemez şekilde etkilendiğinde, taklitçilik samimi olarak birine söylenen gönül okşayıcı hoş söz olmaktan çıkıyor. Global çapta tanınan birçok ürünün ve markalarının çekiciliği, özellikle yüksek kabul gören ürünlerde sahtecilik riskini doğuruyor. Üreticiler ve dağıtım kanalları bu risklerle sürekli olarak mücadele etmektedir. Öyle ki zaman geliyor üreticiler işinin büyük bir kısmını bu mücadeleye vermekte, kazanç ve itibar kayıplarını en az seviyeye indirmek için çaba göstermektedirler. Bu durum önemli bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca, sahtecilik tüketici sağlığı ve güvenliğini tehdit etmektedir.

Sahtecilik ve yanıltmacaya karşı mücadele doğru teknolojiyle kolaylaşabilir. Doğru kodlama çözümünü kullanmak üreticiler ve ortaklarının tüm tedarik zinciri boyunca denetim yapabilmeleri, sahtecilikle ve yanıltmacayla mücadele etkinliklerinden yararlanabilmesi için gerekli araçları sağlayabilir.

Peki, bu kodlamaları nasıl oluşturacağız?

e-qrkod bu kodlama sistemlerinden biridir. Üretilen ürünün ambalajı üzerinde birtakım güvenlik önlemlerini zaten alıyoruz. Üretim tarih ve izinlerini, içeriği hakkında bilgileri, çeşitli etiket ve halogramları uyguluyoruz. Ancak bu bilgiler tüketicilerin genel olarak ürün hakkında yüzeysel birtakım bilgileri edinmelerine olanak vermektedir. Ürün detayları tedarik zinciri hakkındaki açıklamalar ve en önemlisi teknolojinin getirdiği etkileşim olanaklarını sağlamamaktadır. Haksızlık etmeyelim, üzerindeki iletişim bilgileri ürün hakkında sorular sorması için bulunmaktadır. Ama düşünün yüzbinlerce adet ürün piyasaya sürüldüğünde her biri için ayrı ayrı cevap vermek, tüketiciye ürün hakkında detaylı bilgi vermek, üretici için oldukça zahmetli bir iştir. e-qrkod teknolojinin getirdiği iletişim ve etkileşim olanaklarını kullanarak ürüne yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Sistem üzerinden hazırlanan QR Kod ve etiketleri ile sunacağınız ürünler, her teknolojik cep telefonu ile sorgulanabilmektedir. Her ürün ayrı ayrı belgelendirildiği ve kayıt altına alındığı için, birbirlerinden farklı QR kodları ve etiketleri içermektedir.

Ayrıca bu ürünleri tanımlarken sorgulama limiti belirlendiğinden, belli sayıda sorgulama sonrasında sahtecilik uyarısı vermektedir. Tüm ürünlerinizin nereden sorgulandığını sistem üzerinden izleyebilir, sahteciliğe hemen müdahele edebilirsiniz

“Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.”
John Rushkin

Son Tweetler

10 minutes ago, Milani Daina There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have.

18 minutes ago, Jemi Andarson There are many variations of passages of Lorem Ipsum available.

Mini Galeri